Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta    

 

Uusien tuotteiden tuotekehitystyö

CYTONIR
Yhtiön tuotekehitystoiminnoista vastaa tytäryhtiö Cytonir, joka on osa suurempaa lääkebiologista tutkimusteollista kompleksia eli Cytomedia.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan päätavoitteena on uusien hyvän farmakologisen aktiivisuuden omaavien peptidilääkkeiden etsinnässä ja jalostamisessa sekä saatujen yhdisteiden kokeellisessa tutkimuksessa.

 Kliiniset tutkimukset toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa, joihin kuuluvat
Pietarinvaltiollinen lääketieteellinen yliopisto , jatkokoulutuksen lääketieteellinen akatemia, lasten infektioiden tieteellinen tutkimuslaitos, eläinlääketieteellinen akatemia.

Cytonir on kiinnostunut yhteistyöstä tutkijoiden kanssa, joilla on lupaavia ideoita lääketieteen ja farmakologian osa-aluiessa. 

Strategiset tutkimuslinjaukset uusien peptidilääkevalmisteiden kehityksessä

Ympäristötekijöiden aiheuttamien vastustuskyvyn heikkenemistilojen ennaltaehkäisyyn ja korjaukseen tarkoitettujen lääkevalmisteiden kehitys

Urologisten ja andrologisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehitys

Rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihduntahäiriöihin ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen lääkeiden kehitys

Hermostosairauksiin ja mielenterveyshäiriöihin ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen valmisteiden kehitys

Allergisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tuotekehitys

Virusten aiheuttamien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehitys

 

 

 

 

Laastitie 1, 55300 Rauha, Finland
© Cytomed 2011